Begroting 2019

Welkom…....................….................................Op deze website waarop u de begroting 2019 vindt.

De begroting laat zien hoe we als gemeente ons geld besteden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan vinden hoe dit in elkaar zit. Daarom proberen we de begroting (via deze website) zo toegankelijk mogelijk maken. Veel leesplezier.

Het college van burgemeester en wethouders

  • Waar komt ons geld vandaan x € 1

    € 178.726.000

  • Waar gaat ons geld naar toe x € 1

    € 178.226.000

  • Lokale lasten x € 1
  • vermogenspositie x € 1 mln
  • Weerstandsvermogen x € 1.000

Inkomsten € -173.393.606

Uitgaven € 177.628.008

Inkomsten

€ -12.339.319

Uitgaven

€ 13.585.270

Inkomsten

€ -23.958.459

Uitgaven

€ 88.292.196

Inkomsten

€ -7.061.576

Uitgaven

€ 27.189.180

Inkomsten

€ -2.287.088

Uitgaven

€ 14.444.966

Inkomsten

€ -127.747.163

Uitgaven

€ 34.116.396